แพ็กเกจและราคา

เลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ

STANDARD

฿18,000


 • บริหารจัดการประวัติคนไข้และสร้าง OPD
 • ระบบแสดงสิทธิการรักษา
 • ระบบบันทึกหัตถการ
 • จัดการตารางแพทย์
 • จัดการคิวแพทย์ / คนไข้
 • ระบบ Tooth Chart
 • ระบบบันทึกค่า DF
 • ระบบจัดการคลังสินค้า
 • ระบบใบรับรองแพทย์ / ใบเสร็จ

PREMIUM

฿24,000


 • บริหารจัดการประวัติคนไข้และสร้าง OPD
 • ระบบแสดงสิทธิการรักษา
 • ระบบบันทึกหัตถการ
 • จัดการตารางแพทย์
 • จัดการคิวแพทย์ / คนไข้
 • ระบบ Tooth Chart
 • ระบบบันทึกค่า DF
 • ระบบจัดการคลังสินค้า
 • ระบบใบรับรองแพทย์ / ใบเสร็จ
 • ระบบเก็บภาพถ่ายก่อน - หลัง
 • ระบบนัดหมาย* แจ้งเตือนผ่านทาง Line และ Email

ULTRA

36,000


 • บริหารจัดการประวัติคนไข้และสร้าง OPD
 • ระบบแสดงสิทธิการรักษา
 • ระบบบันทึกหัตถการ
 • จัดการตารางแพทย์
 • จัดการคิวแพทย์ / คนไข้
 • ระบบ Tooth Chart
 • ระบบบันทึกค่า DF
 • ระบบจัดการคลังสินค้า
 • ระบบใบรับรองแพทย์ / ใบเสร็จ
 • ระบบเก็บภาพถ่ายก่อน - หลัง
 • ระบบนัดหมาย* แจ้งเตือนผ่านทาง Line, Email
 • Mobile Application (Customer)
 • Support 24/7
ตารางเปรียบเทียบแพ็กเกจ STANDARD PREMIUM ULTRA
บริหารจัดการประวัติคนไข้และสร้าง OPD
ระบบแสดงสิทธิการรักษา
ระบบเก็บภาพถ่ายก่อน - หลัง
ระบบบันทึกหัตถการ
จัดการตารางแพทย์
จัดการคิวแพทย์ / คนไข้
ระบบ Tooth Chart
ระบบบันทึกค่า DF
ระบบบริหารจัดการคอร์ส
ระบบจัดการคลังสินค้า 1 คลัง
ระบบจัดการค่าใช้จ่าย
ระบบใบรับรองแพทย์ / ใบเสร็จ
รายงานต่างๆ
ระบบนัดหมาย
*แจ้งเตือนผ่านทาง Line, Email, Application
*
Mobile Application (Customer) *
รายงานภาพรวมธุรกิจได้ ทุกที่ ทุกเวลา
Support 24/7
Online Marketing