Cliniter Dental Management

ระบบบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมแบบครบวงจร

ทดลองใช้งานฟรี

จุดเด่นของ Cliniter Dental

ลงทะเบียนผู้ป่วยผ่านบัตรประชาชนช่วยบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว

สามารถแสดงสิทธิ์รักษาได้ทันทีเมื่อผู้ป่วย ต้องการใช้สิทธิ์แสดงรายการตรวจรักษา และดูประวัติการรักษาผู้ป่วยประกอบการ วินิจฉัย ทำให้ผู้ใช้ทำงานบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ระบบ Tooth Chart

รูปภาพชาร์ตฟันของลูกค้าที่เข้ามารับการรักษา ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบันเพื่อให้แพทย์ดูภาพ รวมอาการลูกค้าได้ สามารถวางแผนการรักษา ได้ล่วงหน้า สามารถดูประวัติการรักษาฟันของ ลูกค้าได้ทุกซี่ ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้ อย่างแม่นยำรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แจ้งเตือนนัดหมายสำหรับแพทย์

ระบบแจ้งเตือนนัดหมาย

ช่วยเตือนนัดหมายสำหรับแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ ผ่าน Google Calenda และลูกค้าผ่านช่องทาง Line ,E-mailและapplication มีสถานการณ์ แจ้งเตือนตารางเวรแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ สามารถออกคิวรักษาผู้ป่วยในระบบได้ สามารถ จัดการนัดหมายผู้ป่วยในครั้งต่อไปและเช็ควันนัด หมายได้ ทำให้แพทย์ ผู้ช่วยแพทย์และลูกค้า ไม่พลาดการนัดหมายอีกต่อไป

Dashboard ดูภาพรวมข้อมูลทั้งหมดของธุรกิจ

ดูรายงานง่าย สะดวก ได้ทุกที่ ทุกเวลา ครบถ้วนทุกข้อมูลที่คุณต้องการรูปแบบ ของรายงานมีความสวยงาม ง่ายต่อการใช้งาน สามารถนำข้อมูลไปใช้ทางการตลาดติดตามลูกค้า ดูสถานะรายรับ - รายจ่ายของธุรกิจช่วยเพิ่ม รายได้และกำไรให้ธุรกิจคุณช่วยให้คุณบริหาร คลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบจัดการสินค้าคงคลัง

สามารถจัดการสินค้าคงคลังและเพิ่ม รายละเอียดต่างๆได้ กำหนดวันหมดอายุสินค้า ในคลังล่วงหน้าได้ แจ้งเตือนวันใกล้หมดอายุ ของยา ตรวจสอบคลังต่างๆแสดงรายการ ยืม-คืน เพื่อให้คุณบริหารจัดการคลังสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุน สินค้าคงคลังได้

Application สำหรับลูกค้า

ลูกค้าสามารถเช็คอินล่วงหน้าเพื่อยืนยันการรับบริการ แจ้งเตือนนัดหมายให้ลูกค้าทราบ ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดนัดหมาย ทางคลินิกสามารถเพิ่มโปรแกรมส่งเสริม ทางการตลาดและแจ้งเตือนลูกค้าได้

Our Client

Customer Services

Support 24/7

ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาคอยตอบ คำถามเกี่ยวกับการใช้ระบบ ให้กับลูกค้าได้ ลูกค้าสบายใจหายห่วง เมื่อพบปัญหา เกี่ยวกับการใช้งานของระบบ โดยเราให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Online Marketing

เรามีทีมงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตลาด ออนไลน์ ทางคลินิกสามารถปรึกษาการจัดทำ โปรโมชั่น การทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Google, FB และ IG ได้ ทำให้คลิกนิกติดอันดับ การค้นหาใน Google ช่วยโปรโมทคลินิค ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นช่องทางที่ช่วย เพิ่มรายได้อีกด้วย

Onsite Training

เรามีทีมงานให้การอบรมและสอนเกี่ยวกับ วิธีการใช้ระบบถึงหน้างานหรือคลินิก ได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้ทุกสาขา ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจระบบได้มากขึ้น และสอบถามเกี่ยวกับระบบได้นอกจากนี้ เรามีวีดีโอช่วยสอนวิธีการใช้ระบบให้อีกด้วย

ติดต่อสอบถาม