Cliniter Dental Management

ระบบบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมแบบครบวงจร

ลงทะเบียนทดลองใช้งาน

จุดเด่นของ Cliniter Dental

Application สำหรับลูกค้า

ลูกค้าสามารถเช็คอินล่วงหน้าเพื่อยืนยันการรับบริการ แจ้งเตือนนัดหมายให้ลูกค้าทราบ ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดนัดหมาย ทางคลินิกสามารถเพิ่มโปรแกรมส่งเสริม ทางการตลาดและแจ้งเตือนลูกค้าได้

ระบบ Tooth Chart

รูปภาพชาร์ตฟันของลูกค้าที่เข้ามารับการรักษา ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบันเพื่อให้แพทย์ดูภาพ รวมอาการลูกค้าได้ สามารถวางแผนการรักษา ได้ล่วงหน้า สามารถดูประวัติการรักษาฟันของ ลูกค้าได้ทุกซี่ ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้ อย่างแม่นยำรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แจ้งเตือนนัดหมายสำหรับแพทย์

ระบบแจ้งเตือนนัดหมาย

ช่วยเตือนนัดหมายสำหรับแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ ผ่าน Google Calenda และลูกค้าผ่านช่องทาง Line ,E-mail และ application มีสถานการณ์ แจ้งเตือนตารางเวรแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ สามารถออกคิวรักษาผู้ป่วยในระบบได้ สามารถ จัดการนัดหมายผู้ป่วยในครั้งต่อไปและเช็ควันนัด หมายได้ ทำให้แพทย์ ผู้ช่วยแพทย์และลูกค้า ไม่พลาดการนัดหมายอีกต่อไป

Dashboard ดูภาพรวมของธุรกิจ

ดูรายงานง่าย สะดวก ได้ทุกที่ ทุกเวลา ครบถ้วนทุกข้อมูลที่คุณต้องการรูปแบบ ของรายงานมีความสวยงาม ง่ายต่อการใช้งาน สามารถนำข้อมูลไปใช้ทางการตลาดติดตามลูกค้า ดูสถานะรายรับ - รายจ่ายของธุรกิจช่วยเพิ่ม รายได้และกำไรให้ธุรกิจคุณช่วยให้คุณบริหาร คลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบจัดการสินค้าคงคลัง

สามารถจัดการสินค้าคงคลังและเพิ่ม รายละเอียดต่างๆได้ กำหนดวันหมดอายุสินค้า ในคลังล่วงหน้าได้ แจ้งเตือนวันใกล้หมดอายุ ของยา ตรวจสอบคลังต่างๆแสดงรายการ ยืม-คืน เพื่อให้คุณบริหารจัดการคลังสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุน สินค้าคงคลังได้

ลงทะเบียนผู้ป่วยผ่านบัตรประชาชน

สามารถแสดงสิทธิ์รักษาได้ทันทีเมื่อผู้ป่วย ต้องการใช้สิทธิ์แสดงรายการตรวจรักษา และดูประวัติการรักษาผู้ป่วยประกอบการ วินิจฉัย ทำให้ผู้ใช้ทำงานบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดแพ็กเกจ

STANDARD

18,000


 • บริหารจัดการประวัติคนไข้และสร้าง OPD
 • ระบบแสดงสิทธิการรักษา
 • ระบบบันทึกหัตถการ
 • จัดการตารางแพทย์
 • จัดการคิวแพทย์ / คนไข้
 • ระบบ Tooth Chart
 • ระบบบันทึกค่า DF
 • ระบบจัดการคลังสินค้า
 • ระบบใบรับรองแพทย์ / ใบเสร็จ

PREMIUM

24,000


 • บริหารจัดการประวัติคนไข้และสร้าง OPD
 • ระบบแสดงสิทธิการรักษา
 • ระบบบันทึกหัตถการ
 • จัดการตารางแพทย์
 • จัดการคิวแพทย์ / คนไข้
 • ระบบ Tooth Chart
 • ระบบบันทึกค่า DF
 • ระบบจัดการคลังสินค้า
 • ระบบใบรับรองแพทย์ / ใบเสร็จ
 • ระบบเก็บภาพถ่ายก่อน - หลัง
 • ระบบนัดหมาย* แจ้งเตือนผ่านทาง Line และ Email

ULTRA

36,000


 • บริหารจัดการประวัติคนไข้และสร้าง OPD
 • ระบบแสดงสิทธิการรักษา
 • ระบบบันทึกหัตถการ
 • จัดการตารางแพทย์
 • จัดการคิวแพทย์ / คนไข้
 • ระบบ Tooth Chart
 • ระบบบันทึกค่า DF
 • ระบบจัดการคลังสินค้า
 • ระบบใบรับรองแพทย์ / ใบเสร็จ
 • ระบบเก็บภาพถ่ายก่อน - หลัง
 • ระบบนัดหมาย* แจ้งเตือนผ่านทาง Line, Email
 • Mobile Application (Customer)
 • Support 24/7

Our Client

ลงทะเบียนทดลองใช้งาน