ฟังก์ชั่น

Dental Clinic Management Function

Frontend Functional

Frontend Functional

 1. หน้าล็อคอินเข้าสู่ระบบ
 2. หน้าการนัดการรักษา
 3. หน้าแสดงตารางเวรแพทย์
 4. หน้าลงทะเบียนผู้ป่วย
 5. หน้าแสดงคิวการรักษา
 6. หน้ารายการตรวจรักษา
  • - บันทึกข้อมูลหัตถการ
  • - เก็บรูปถ่ายผู้ป่วย ก่อน-หลัง การรักษา
  • - ออกใบรับรองแพทย์
 7. หน้าชำระเงิน
  • - คำนวณค่าตรวจรักษา
  • - คำนวณค่า DF
  • - ช่องทางการชำระเงิน
 8. หน้าค่าใช้จ่าย
  • - ตารางแจ้งซ่อม / เสียหาย
  • - ตารางเวลาดูแลตรวจสอบอุปกรณ์
 9. หน้าจัดการการขาย
  • - ออกใบเสนอราคา / ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี
 10. หน้าจัดการการสั่งซื้อ
  • - ออกใบสั่งซื้อ / ใบรับสินค้า

Report

รายงานสรุปประเภทคนไข้เข้ารับบริการรายวัน/ เดือน

รายงานยอดขายรายวัน/ รายเดือน รายงานสรุปค่าใช้จ่ายรายเดือน

รายงานสรุปค่า DF แพทย์รายวัน/ เดือน

รายงานสรุปตารางเวรแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ รายงานสรุปเวลาเข้าออกงาน/ วันลาเจ้าหน้าที่รายเดือน

รายงานสรุปเงินเดือนของเจ้าหน้าที่

รายงานส่ง Lab รายเดือน รายงานสรุปการส่งสินค้าให้สาขารายเดือน

รายงานสรุปการรับ/ ขายสินค้าของสาขารายเดือน

รายงานสรุปยอดคงคลังรายเดือน


ระบบ Tooth Chart

รูปภาพชาร์ตฟันของลูกค้าที่เข้ามารับการรักษา ตั้งแต่ครั้งแรก จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ทันตแพทย์ดูภาพรวมอาการลูกค้าได้ สามารถวางแผนการรักษาได้ล่วงหน้าสามารถดูประวัติการรักษาฟัน ของลูกค้าได้ทุกซี่ ทำให้ทันตแพทย์สามารถวินิจฉัย ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ระบบ การชำระเงิน

เพิ่มช่องทางการชำระเงินมากขึ้น ด้วยเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต โอนเงินผ่านทางธนาคาร

ระบบค่า DF และคอมมิชชั่น

ช่วยในการจัดการค่าตอบแทนของแพทย์ สามารถคำนวณตามประเภทของหัตถการได้อย่างละเอียด สามารถแก้ไขสัดส่วนค่าตอบแทนได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถรายงานค่าตอบแทนของแพทย์ เป็นรายวัน/รายเดือนได้

ระบบจัดการคลัง

เก็บข้อมูลเกี่ยวกับยา เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ แจ้งเตือนวันหมดอายุของเครื่องมือหรือยา สามารถเพิ่ม/ ลดยาหรือเครื่องมือได้ไม่จำกัด

ระบบจัดการตารางเวรทันตแพทย์

มีการแจ้งเตือนตารางเวรทันตแพทย์ล่วงหน้าก่อน 1 เดือน ผ่านทาง E-mail ที่แม่นยำและสะดวก รวดเร็ว ให้กับทันตแพย์ทันที

ระบบการนัดหมายสำหรับลูกค้า

มีการแจ้งเตือนลูกค้าเพื่อเข้ารับบริการผ่านทาง Line, E-mail, แอปพลิเคชัน สามารถแจ้งเตือนโปรโมชั่นให้แก่ลูกค้าผ่านทาง Line, E-mail, แอปพลิเคชัน ลูกค้าสามารถเช็คอินเพื่อยืนยันการเข้ารับการรักษาได้

ระบบรายงาน

Dashboard แบ่งตามภาพรวมสาขาทั้งหมดและ ภาพรวมรายสาขา รายงานแยกประเภทต่างๆ เช่น รายงานรายได้ รายงานค่าใช้จ่าย รายงานสินค้าคงคลัง รายงานสรุปค่าDF รายวัน/ รายเดือน

ระบบอื่นๆ

ระบบการออกใบเสร็จเฉพาะสำหรับคลินิกนั้นๆ ระบบพิมพ์ใบรับรองแพทย์

Cliniter Dental Application

แอปพลิเคชัน

ลูกค้าได้รับการแจ้งเตือนโปรโมชันและ แจ้งเตือนนัดหมาย เพื่อเข้ารับบริการ ผ่านทางแอปพลิเคชัน สามารถเช็คอินเพื่อยืนยันการเข้ารับการรักษาได้
ลูกค้าสามารถเช็คอินได้จากแอปพลิเคชัน
ลูกค้าสามารถดูตารางการนัดหมายได้ สามารถปริ้นใบรับรองแพทย์/ ใบเสร็จได้ตามต้องการ